Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Bažant Humeové (Syrmaticus humiae)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: SV Indie, SV až JV Myanmar, JZ Čína a S až SZ Thajsko. Biotop: smíšené lesy v nadmořské výšce 800 až 2500 m. n. m. Rozměry: Délka těla - samec okolo 100 cm, samice přibližně 60 cm, hmotnost 700 g až 1 kg. Rozmnožování: Počet vajec 6 - 11, inkubace 27 až 28 dní. Potrava: Semena, výhonky, hmyz a jiní bezobratlí.

Bažant humeové.jpg Bažant humeové 1.jpg

Chovné zařízení

Tyto bažanty chováme ve voliéře o minimálních rozměrech 2 x 4 m, ale lépe se cítí ve voliéře o velikosti 3 x 5 m. Voliéra by měla být alespoň z části zastřešená a ze tří stran chránící ptáky před větrem a nepřízni počasí v zimních měsících. Do voliéry je nutné umístit několik silnějších bidel, protože bažanti hřadují. Na strop voliéry se používá volněji zavěšené nebo plastové pletivo, které vytvoří odpružený strop a tím tak eliminuje možné zranění ptáků (především hlavy) při prudkém vzletu. Do voliéry vysazujeme nejlépe jehličnaté stromy, které vytvoří úkryt i v zimním období. Musíme však počítat s tím, že ptáci veškeré jehličí, na které dosáhnou, ozobají.

Chov

Bažanty Humeové chováme po páru , ale lépe se cítí ve skupině 1:3 a další pozemní ptáky k nim nepřídáváme. S těmito bažanty lze bez obav chovat různé druhy měkkozobých ptáků (holubů, holoubků nebo hrdliček). U ptáků je třeba zajistit ve voliéře dostatek úkrytů, kde se slepice může v době toku schovat před samcem a kde si může vytvořit hnízdo. Nejlépe jsou k tomuto účelu vhodné borovicové větve, které ptáci tolik neozobávají a jehlice neopadávají.

Tok těchto bažatů je mírně bouřlivější. Z tohoto důvodu je obzvláště ze začátku nutné pečlivě sledovat pro značnou agresivitu některých kohoutů a v případě nutnosti kohouta raději oddělit a ke slepicím je pouštět jen na nezbytně krátkou dobu.

Slepice snáší do jednoduchého hnízda bílá vejce, která většinou vysedí sama. Pokud samice na vejcích nesedí, je nutné je dát do líhně nebo je podložit pod jiné druhy hrabavých ptáků (i podobně velkých plemen drůbeže). Ihned po vylíhnutí a oschnutí se kuřata za dozoru samice pohybují po voliéře. Slepice bažanta Humeového jsou spolehlivými a starostlivými matkami, které v případě ohrožení statečně brání hnízdo i vylíhlá kuřata, zahřívají je a vodí za potravou. Před hnízdním obdobím následující rok je nutné mladé bažanty oddělit, aby nedocházelo k šarvátkám mezi kohouty.

Krmení

Dospělé ptáky i mláďata můžeme krmit kompletními směsmi pro bažanty. Chovné kusy v období před snáškou a po dobu snášky krmíme BŽN, mimo toto snáškové období pak směsí BŽ3. Vylíhnutá kuřata do stáří 3 až 4 týdnů krmíme směsí BŽ1, kuřata ve stáří 1 až 6 měsíců pak směsí BŽ2 a starší následně BŽ3.

Další možností jak krmit tyto bažanty je míchámí krmných směsí se semeny (pšenice, hrách, peluška, vikev, řepka, proso). V době před hnízdní sezónou (cca 45 - 60 dnů) je vhodné podávat ptákům naklíčená semenana. V mimohnízdní době se může bažantům podávat tráva, salát a různé druhy ovoce, jako jsou jablka, třešněš, hroznové víno, bezinky. Při krmení musíme dávat pozor na kukuřici a slunečnici. Ptáci tato semena velmi rádi přijímají, ale dochází u nich k tučnění, při kterém může dojít v krajním případě až k úhynu.

Klimatické podmínky

Bažanty Humeové chováme ve venkovní voliéře s chráněným přístřeškem bez obav po celý rok.

další články Bažant Humeové (Syrmaticus humiae)