Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: JZ Čína, JV Tibet a S Barma. Biotop: Vysoko položené bambusové houštiny, lesní okraje a mýtiny, křovinatá horská úbočí. Rozměry: Délka těla - samec 140 až 160 cm a samice 65 až 70 cm, hmotnost 600 až 850 g. Rozmnožování: Počet vajec 6 až 12, inkubace 22 až 24 dní. Potrava: Semena, výhonky, hmyz a jiní bezobratlí.

Bažant diamantový.png

Chovné zařízení

Tyto bažanty lze chovat pouze v prostorných venkovních voliérách, protože jsou velice živý a pohybliví. V menším zařízení se stávají apatický a hrozí jim poničení dlouhých ocasních per. Do voliéry je nutné vysadit značné množství zeleně, ve které se ptáci rádi schovávají. Hřady se umísťují v chráněné části voliéry. Vzhledem ke skutečnosti, že bažanti tráví většinu dne na zemi, je vhodné obložit obvod voliéry neprůhlednými zábranami do výšky 1 m, aby bažanti nebyli rušeni.

Bažant diamantový 2.png

Chov

Bažanty diamantové chováme zásadně v chovných kmenech 1:4 až 6. Větší počet slepic je nutný, protože kohouti jsou v toku značně agresivní. S těmito bažanty lze bez obav chovat různé druhy holubů, holoubků nebo hrdliček.

Při toku kohout přeskakuje vybranou slepičku, dvoří se jí a rozevírá a naklání směrem k ní krční límec. Tok těchto bažantů je obzvláště ze začátku nutné pečlivě sledovat pro značnou agresivitu některých kohoutů a v případě nutnosti kohouta raději oddělit a ke slepicím je pouštět jen na nezbytně krátkou dobu.

Bažant diamantový 1.png

Slepice snáší do jednoduchého hnízda nazelenalá vejce, na kterých sedí 22 až 24 dnů. Vylíhlá kuřata se podobají kuřatům bažanta zlatého, jsou však nepatrně větší a skvrny na vrchní části jsou spíše hnědočervené. Slepičky bažanta diamantového jsou podobně jako u bažanta zlatého spolehlivými a starostlivými matkami, které v případě ohrožení statečně brání hnízdo i vylíhlá kuřata, zahřívá je a vodí za potravou. Úplně dorostlá jsou bažantí kuřata ve věku tří měsíců. Před hnízdním obdobím následující rok je nutné mladé bažanty oddělit, aby nedocházelo k šarvátkám mezi kohouty.

Krmení

Dospělé bažanty krmíme pšenicí, prosem, ječmenem, rýží, kukuřicí, zeleným krmivem, různými bobulemi a vařenými okopaninami s obilným šrotem. Krmnou dávku je možné nahradit kompletní krmnou směsí pro chovné bažanty a doplňovat pouze zelené krmivo. Bažantí kuřata potřebují v krmné dávce 26 až 28% dusíkatých látek a tuto potřebu plně nahradí pro ně určená krmná směs. Ve voliéře musí být k dispozici grit a písek a dostek pitné vody.

Klimatické podmínky

Bažanty diamantové chováme ve venkovní voliéře s chráněným přístřeškem bez obav po celý rok.