Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Holoubek diamantový (Geopelia cuneata)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: Austrálie. Biotop: Řídké lesy, křovinaté porosty s ojedinělými stromy, městské parky. Rozměry: Délka těla 19 - 24 cm, hmotnost 28 - 43 g. Rozmnožování: Počet vajec 2, inkubace 13 - 14 dní. Potrava: Semena trav, plevelů a obilovin.

Holoubek diamantový.png

Chovné zařízení

Holoubky diamantové je možné chovat v pokojové voliéře, zahradní voliéře se zimovištěm i v prostorné kleci. Klec má být delší než vyšší (minimální délka 80 cm), aby mohli ptáci přelétávat. Voliéry nemusí být osázeny zelení, ale pokud je chceme chovat s jinými druhy ptáků, pták je zeleň nutností.

Chov

Holoubci jsou nesmírně snášenlivý vůči nepříbuzným druhům ptáků a lze je bez obav chovat i nejmenšími astrildovitými pěvci. Chováme je však jen po jednotlivých párech, protože jsou jako většina holubovitých teritoriálními ptáky. Tito ptáci, pokud nejsou vyrušováni, jsou velice klidní, rádi se pohybují i na dně voliéry, velice rádi se vystavují slunečním paprskům a až na jednotlivé výjimky se nekoupají.

Holoubci diamantový pohlavně dospívají ve věku 6 až 8 měsíců. Hnízdit se však nechávají až ve věku jednoho roku. Ve voliéře nebo kleci je za potřebí rozvěsit na různých místech hnízdní podložky o rozměrech dna 12 x 12 cm s okraji vysokými 5 cm. Jako podložky je možné použít drátěné sítko, bedničku nebo proutěný košíček. Jako hnízdní materiál je nutné zajistit jemné větvičky, seno, slámu nebo suchou trávu. Hnízdo těchto holoubků, pokud mají k dispozici dostatek stavebního materiálu, je na rozdíl od ostatních holubovitých dosti úhledná stavba.

Tok samečka je nápadný a temperamentní, skládá se z celé řady poklon. Sameček při nich zvedá kolmo vzhůru ocasní pera a rozevírá je do vějíře. Tento rituál je doprovázen táhlým vrkáním. Samička snáší podobně jako všichni holubi pouze 2 vejce. V jejich zahřívání se střídají oba rodiče. Také krmení mláďat obstarávají oba rodiče. Mladí holubi opouštějí hnízdo již ve věku 14 až 15 dní a rodiče , obzvlášť sameček, je ještě asi 10 až 14 dnů přikrmují. Chovný pár většinou ihned po vylétnutí mláďat začíná s dalším hnízděním, někdy i dříve. Z tohoto důvodu je nutné mít ve voliéře více hnízdních podložek. Chovný pár v dobré kondici a při kvalitní výživě hnízdí 3 až 4krát ročně. Ptáci se dožívají 6 až 10 let,

Holoubek diamantový 1.png

Krmení

Holoubky diamantové krmíme prosem, lesknicí, mákem, řepkou, jemně nasekaným zeleným krmivem a vaječnou směsí. Před chovnou sezónou je nutné podávat vaječnou směs až dvakrát týdně a v době odchovu mladých denně. Potřebují dostatek gritu a jemnozrnného písku. Holoubci se nekoupají a oproti jiným ptákům také velice málo pijí, přesto však musí mít k dispozici vždy čerstvou vodu k pití.

Klimatické podmínky

Ze zahradní voliéry je nutné přemístit holoubky do zimoviště během měsíce října. I když si poměrně dobře postupně přivykají středoevropskému klimatu, špatně snášejí zejména vlhké a chladné počasí. V zimní období je potřebné jim zajistit minimální teplotu 10 až 12°C.