Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Husa kuří (Cereopsis novaehollandiae)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: jižní pobřeží Austrálie, Tasmánie. Husy také navštěvují i přilehlé části australského kontinentu a Nový Zéland. Biotop: Jejich výskyt není přísně vázán na vodní plochy. Obývají travnaté stepi a pastviny s roztroušenými keři. Rozměry: Délka těla 70 - 90 cm, hmotnost 3,1 - 6,8 kg. Samci však bývají mohutnější než samice. Rozmnožování: Počet vajec 3 - 6, inkubace kolem 35 dní. Potrava: Části rostlin, semena (tráva a v menší míře semena).

Husa kuří.png

Chovné zařízení

Pro tyto husy se nejlépe hodí prostorné voliéry s navazujícími výběhy, které je potřeba zastřešit sítí proti ulétnutí. Součástí chovného zařízení nemusí být vodní plocha, protože tyto husy příliš vodu nenavštěvují. Vzhledem k tomu, že se jedná o druh patřící do čeledi kachnovití, tak je lepší ve výběhu udělat malý rybník (nikoliv nutné). Měli by mít k dispozici uzavíratelný izolovaný prostor s dostatečně vysokou podestýlkou, který je chráněný proti průvanu a vlhkosti.

Chov

V době hnízdění je nutné chovat husy po párech, protože jsou agresivní nejen vůči jedincům stejného druhu, ale i k ostatním ptákům žijícím především na zemi (vodní ptáci, bažanti). Houser hlídající husu pronásleduje a zahání každého živého tvora (včetně chovatele), který naruší jeho teritorium. V mimohnízdní době je možné chovat husy s jinými pozemními ptáky pouze za předpokladu, že chovatelské zařízení je dostatečně velké a s velkým množstvím úkrytů v podobě keřů.

Husa kuří 1.png

Pro hnízdění je vhodné připravit husímu páru malou bednu s nižším předním okrajem částečně vystlanou senem a suchou trávou. Podložku je vhodné ukrýt pod keř nebo zastínit stěnou z rákosí nebo větví tak, aby husy měly při hnízdění potřebný klid. Část hnízdního materiálu necháme ležet poblíž hnízda, aby jej mohly husy kdykoliv použít. Hnízdní prohlubeň bývá bohatě vystlaná prachovým peřím. Housata po vylíhnutí a oschnutí jsou schopna ihned sama si vyhledávat potravu. Jsou pečlivě voděna a hlídána oběma rodiči až do věku 6 - 7 týdnů. Husy kuří pohlavně dospívají a jsou poprvé schopny zahnízdit ve věku tří let.

Krmení

Dospělé husy krmíme pšenicí, ječmenem, ovsem, drcenou kukuřicí, množstvím zeleného krmiva, vařenými okopaninami s obilním šrotem, strouhaným ovocem a zeleninou. Krmení je vhodné doplňovat nebo i nahradit kompletní krmnou směsí pro chovné kachny nebo husy.

Pro odchov housat je ideální použít krmnou směs pro výkrm kachňat nebo housat, doplněnou o nadrobno nákrájené zelené krmivo.

Klimatické podmínky

Přezimování hus není obtížné, protože jsou značně odolné. Mají-li zimoviště chráněné před větrem a vlhkostí, snášejí běžnou evropskou zimu bez problému.