Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Labuť černá (Cygnus atratus)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: Celé území Austrálie. Nejvíce však hnízdí v jihozápadní, jižní a jihovýchodní Austrálii a také v jižní části východního pobřeží. Byla vysazena na Novém Zélandě, kde je velmi hojná. Biotop: Životním prostředím těchto labutí jsou vodní plochy s rozsáhlými rákosovými porosty, ramena řek se zarostlými břehy i menší rybníky a jezera. Hnízdí nejčastěji v rákosí nebo na malých ostrůvcích, často i na hromadě z rákosí a vodních rostlin, která pluje na hladina. Rozměry: Délka těla 120 - 130 cm, hmotnost 4 - 10 kg. Samci však bývají mohutnější než samice. Rozmnožování: Počet vajec 5 - 6, inkubace kolem 40 - 45 dní. Potrava: Živý se vodními a suchozemskými rostlinami, jejich semeny a bezobratlými živočichy.

Labuť černá.png

Chovné zařízení

Tyto labutě mohou být pouze v dostatečně prostorném výběhu s vodní nádrží. Je-li pozemek oplocen do výšky 2 m a není příliš dlouhý, nemusí být shora zajištěn sítí, protože labutě potřebují ke svému vzlétnutí značnou startovací vzdálenost. Na venkovní prostor musí navazovat zimoviště, které tvoří izolovaný přístřešek s podestýlkou, chráněný proti vlhku a větru a s dostatečnou vodní zásobou.

Chov

Labutě černé jsou impozantní ptáci, kteří se zdržují jak na vodní hladině, tak i na břehu. Je možné je chovat pouze v párech, protože každý pár si ochraňuje svoje teritorium a v době hnízdění z něho vyhání ostatní vodní ptáky. V mimohnízdní době je možní chovat labutě i ve společnosti jiných druhů kachen a hus.

Labuť černá - hnízdění.png

Labutě černé dospívají ve druhém roce života, poprvé však obvykle zahnízdí až ve věku tří let. Pro hnízdění je nutné v kryté části výběhu připravit vhodné místo, na kterém budou mít labutě dostatek klidu. Postačí k tomu jednoduchá ohrádka z prken nebo dostatečně velká pneumatika, do které se umístí značné množství sena. Labutě si sami upraví hnízdo až do výšky 35 – 40 cm. Hnízdní prohlubeň je bohatě vystlaná prachovým peřím. O mláďata se pečlivě starají oba rodiče. Samec je v případě ohrožení statečně brání proti všem vetřelcům. Mladé ptáky je možné ponechat s rodiči a do začátku následující hnízdní sezóny, kdy se od nich oddělují.

Labuť černá - mláďata.png

Krmení

Labutě černé krmíme pšenicí, ovšem, ječmenem, kukuřicí, obilnými šroty, vařenými okopaninami a zeleným krmivem. Mají-li možnost, velice rády se pasou. V prostorném výběhu většinou najdou dostatečné množství písku potřebného k trávení, přesto je potřebné doplňovat především vápenný grit.

Pro odchov mladých labutí se vzhledem k jejich nemalé spotřebě vyplatí použít kompletní krmnou směs pro výkrm nebo odchov housat.

Klimatické podmínky

Přezimování labutí není obtížné, protože jsou značně odolné. Mají-li zimoviště chráněné před větrem a vlhkostí a mají k dispozici dostatečnou vodní zásobu, snášejí běžnou evropskou zimu bez problému.