Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Seznam literatury

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Použitá litreratura při tvorbě webu:

GOSLER, Adrew. 1994. Atlas ptáků světa. 2. Bratislava: Priroda. ISBN 80-07-00830-6.

HUDEC, Karel. 2003. Soustava a české názvosloví ptáků světa: World bird species: checklist: scientific and Czech names. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově. Knihovna MOS. ISBN 80-239-2210-6.

RIEGERT, Jan. 2015. Ekologie a fylogeneze ptáků. České Budějovice: PřF JU, katedra Zoologie.

ŠŤASTNÝ, Karel, Vladimír BEJČEK a Karel HUDEC. 1998. Ptáci. Ilustroval Petr HLOUŠEK. Praha: Albatros. Svět zvířat (Albatros). ISBN 80-00-00579-4.

ŠŤASTNÝ, Karel, Pavel VAŠÁK a Vladimír BEJČEK. 1998. Ptáci (2). Ilustroval Petr HLOUŠEK, ilustroval Viera POSTNÍKOVÁ. Praha: Albatros. Svět zvířat (Albatros). ISBN 80-00-00657-x.

ŠŤASTNÝ, Karel, Vladimír BEJČEK a Pavel VAŠÁK. 1999. Ptáci (3). Ilustroval Jan HOŠEK, ilustroval Viera POSTNÍKOVÁ. Praha: Albatros. Svět zvířat (Albatros). ISBN 80-00-00756-8.

WEISER, Jiří. 2011. Ptáci ve vyučování na středních školách s novými poznatky v oboru. Praha. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra biologie a enviromentálních studií.