Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Kachnička mandarinská (Aix galericulata)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: SV Asie - J oblasti Sibiře, Mongolsko, S oblasti Číny, Japonsko a Korea. Biotop: Močálovité oblasti sousedíci s vodními plochami, mrtvá ramena řek a zarostlá zákoutí jezer. Rozměry: Délka těla 30 - 35 cm, rozpětí křídel 70 - 75 cm, hmotnost 0,4 - 0,7 kg. Rozmnožování: Počet vajec 9 - 12, inkubace kolem 27 - 28 dní. Potrava: Vodní rostliny, semena a bezobraltý živočichové.

Kachnička mandarínská.png

Chovné zařízení

Chovné zařízení této kachničky je stejné jako u kachničky karolínské.

Chov

Chov této kachničky se značně podobá chovu kachničky karolínské. Hnízdní budky pro tento druh kachen a jejich rozmístění je stejné jako u kachničky karolínské. Kachna upravuje vnitřek budky a zesteliva a prachového peří buduje měkké a nadýchané hnízdo. Na zemi položené budky kachny přijímají jen v nouzi nemají.li možnost výběru. Vždy však dávají přednost i menší a méně pohodlné budce ve výšce před budkou na zemi.

Tok kačera většinou probíhá na vodní hladině a skládá se z celé řady rituálních projevů. Kachna se v období toku ozývá táhlým voláním. Vylíhlá kachňata po oschnutí a opuštění hnízda ihned nádledují kachnu a jsou schopna sama si hledat potravu.

Kachnička mandarínská 1.png

Většina chovatelů chová tuto kachničku společně s kachničkou karolínskou. Navzájem se oba druhy dobře snášejí, někdy však bývají problémy v období toku, kdy silnější a větší kačer kachničky karolínské může pronásledovat a odhánět kačera kachničky mandarinské. Tato situaca může nastat i při společném chovu dalšími druhy kachen. Také denní režim této kachničky je téměř totožný s životem kachničky karolínské.

Pokud není voliéra s vodní plochou dostatečně velká, chováme tento druh kachen pouze po párech.

Krmení

Krmení dospělých kachen i mláďat je totožné s krmením kachničky karolínské.

Klimatické podmínky

Kachničky mandarinské jsou odolné proti chladu. V zimním období je potřebné jim zajistit vyslané suché přístřeší, ve kterém není průvan. Voda ke koupání není v tomto období nutná, ale kachničky musí mít vždy k dispozici vodu k pití.