Otevřená encyklopedie chovu ptactva

Kanár divoký (Serinus canaria)

Z Ornitas
Toto je schválená revize této stránky, a zároveň nejnovější.
Přejít na:navigace, hledání

Život v přírodě

Rozšíření: Kanárské ostrovy, Azorské ostrovy a Madeira. Biotop: Travnaté území, křoviny, zahrady a vinice. Rozměry: Délka těla 12 - 14 cm, rozpětí křídel 20 - 23 cm, hmotnost 15 - 20 g. Rozmnožování: Počet vajec 3 - 5 (nejčastěji 4), inkubace 13 - 14 dní. Potrava: Semena a plody, v době hnízdění drobný hmyz.

Chovné zařízení

Chov voliérový

Pro tento způsob chovu je vhodná voliéra o minimálních rozměrech 2x1x2 m (d x š x v) a hodně osázená zelení. Ptákům poskytuje nejvíce pohybu a nejvíce se přibližuje životu v přírodě. Neplatí zde však pravidlo jako npř. u zebřiček, čím více ptáků, tím lépe.  Ideální je chov po páru nebo v harému 1.3. Při větším počtu samců jsou mezi nimi časté potyčky, protože každý samec si udržuje hnízdní teritorium. Více samiček také může být problém, protože si někdy kradou z hnízd hnízdní materiál. Taktéž kontrola hnízd a kroužkovaní mláďat je složitější. Na druhou stranu, všichni ptáci jsou zde dobře vyvinutí, opeření a velmi dobře létají. Důležitou zásadou je, že všichni ptáci by měli být do voliéry vypuštěni najednou. Později přidaný pták může být považován za vetřelce a ostaními ptáky může být pronásledován.

Chov střídavý

Je to nejvíce rozšířená metoda mezi chovateli zpěvných kanárů Při tomto chovu jsou v chovných klecích o rozměrech 60 x 30 x 30 cm (d x šx v) pouze samičky a samci jsou k nim přidáváni za účelem páření. O krmení mláďat se tak nestarají. Výhodou je snadná evidence chovu a nižší počet samců. Nevýhodou je, že některé samičky v době, kdy ještě krmí nedospělá mláďata, začínají s novým hnízděním a v tomto případě snáší neoplozená vejce.

Chov oddělený (hekovací)

Je v podstatě variantou chovu střídavého, je však náročnější na klecové vybavení. Klece bývají rozděleny na tři dodělení a jejich velikost (dělení) odpovídá klecím chovu střídavého. Prostřední klec obývá samec. Jednotlivá oddělení jsou přístupná po oddělení přepážek. Samec tak tvoří pevný pár s oběma samicemi se kterými se spaří a zároveň krmí jejich mláďata. Chov je však náročný v tom, že každý den je jen s jednou samicí.

Chov párový

Kanari v kleci.jpg

Tento způsob klecového chovu je pro ptáky nejpřirozenější a páry spolu zůstávají po celou hnízdní sezónu. Z těchto důvodů bývají nejvyvinutější mláďata. Předpokladem je, aby se ptáci dobře snášeli a je též potřeba větších klecích 80 x 30 x 30 cm (d x š x v). Kanáři jou obecně čilí a pohybliví ptáci a velice rádi se koupají. Všichni samci často a hlasitě zpívají. Na chovatele si v krátké době zvyknou nejsou bázliví a plaší.

Chov

Samičkám je nutné pro hnízdění dodat vhodné hnízdní podložky, který mohou být proutěné košíčky, drátěná síta, dřevěná bednička nebo plastové hnízdo (císařské). Velikost hnízda postačí 10-12 cm v průměru. Jako hnízdní materiál je možné předkládat sisalová vlákna, nastříhané nitě, seno nebo suchou trávu. Průměrná snáška bývá 4-5 vajec, které mají světlezelenou skořápku s pigmentovými skvrnami. Samička začíná se zahříváním již od snesení prvního vejce.

Kanarice na hnizde.jpg

Je proto vhodnější (při hnízdění v kleci) samičce vejce odebírat a nahrazovat je podkladky. Vejce samici vrátíme až po snesení čtvrtého vejce. Tím docílíme, že se mláďata líhnou současně a mladší ptáci nejsou vylučováni. Inkubační doba je 13 - 14 dnů. Při odchovu mladých je nutné přidávat vaječnou směs. Mladí ptáci opouští hnízdo ve věku 14 dnů, ale rodiče je ještě 1 - 2 týdny dokrmují. Kanáry necháváme hnízdit maximálně 2 - 3x během chovné sezóny, aby nedošlo k přílišnému vyčerpání samičky. Při dobré péči se kanáři dožívají 8 až 12 let a plodnost si zachovávají do sedmého až osmého roku věku.

Krmení

Základním krmivem je řepka, která představuje 2/3 až 3/4 směsi. Další součástí krmiva je oves, lesnice a proso. Do směsi můžeme přidat len niger, mák nebo semenec. Dále podáváme jablka, strouhanou mrkev, salít nebo listy pampelišky a další zelené krmení. Nesmí chybět voda k pití i na koupání a grit.

Klimatické podmínky

Kanáři jsou na zimu(chlad) celkem choulostiví. U zahradní voliéry je tak zapotřebí mít temperované zimoviště na min. 5°C. Jinak se musí na konci října ptáci dávat do vnitřních prostor a ven je dobré je pouštět až na přelomu dubna a května.